بدوفود را می توان در ابتدای مسیری سخت قلمداد نمود که گام اول خود را محکم برداشته و ما را به آیندۀ خود امیدوار کرده است.
در زیر نقاط قوت و ضعف بدو فود را بررسشی می کنیم:

نقاط قوت:
طراحی به نسبت خوب
تنوع رستورانی بالا
جستجوی رستوران منطقه
سفارش آنلاین غذا
اپلیکیشن اندروید و ios
اخبار تخفیف رستوران ها
منوی کامل هر رستوران با قیمت های آن

برخی نقاط ضعف:
عدم امکان ذخیرۀ رستوران موران مورد علاقه
اطلاع رسانی ضعیف در مورد مواد اولیه هر غذا
مشاهدۀ نظرات مخاطبان از رستوران های مختلف
دسته بندی محدود رستورانها
در کل می توان بزرگترین ضعف بدوفود را امکانات کم آن برای کاربران دانست که امید آن را داریم این نقطه ضعف به مرور رفع گردد.

سایت بدو فود