زمین حدود ۱۷۰ هکتار به عبارت ۱،۷۰۰،۰۰۰ متر مربع و بدون معارض می باشد که دارای سند بنجاق است که در اجرای ماده ۵۶ کمیسیون جنگلبانی … (اداره منابع طبیعی) قدر سهم خود را تملیک و در یدش می باشد مازاد بر اساس صورتمجلس تفکیکی توافقی به مالکین تحویل گردیده که همچنان در اختیار مالکین است حدود ۷۰ هکتار به عبارت ۷۰۰،۰۰۰ متر مربع آن مسطح و ۱،۰۰۰،۰۰۰ مترمربع بقیه زمین دارای تپه و شیب می باشد.

قیمت مناسب و فروش فوری – بدون معارض

آدرس: لاهیجان روبروی بام سبز لاهیجان

شماره تماس: ۰۹۳۳۲۶۳۸۸۶۸

بازگشت به صفحه قبل