مُد به فرانسوی: Mode اصطلاح کلی در حیطه هنر طراحی پوشاک است که تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌پذیرد. برای تعریف مد انگلیسی Fashion دو تعریف دیگر نیز ارائه شده است: “شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضاء یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود، به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند.” “مد نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است.”مد در یک زبان و قابل فهم درک خواص ظاهری لباس و شناخت موقعیت اجتماع نسبت به پوشش افراد است.

ویکی پدیا

با توجه به تعریف ذکر شده سایتی که در این حوزه فعالیت میکند باید چندین مساله را رعایت کند که از جمله میتوان به:

طراحی به روز و حرفه ای سایت
به روز بودن اطلاعات مد روز
معرفی برندها و نحوۀ شکل گیری آنها
حواشی جذاب بازار مد کشورهای مختلف
استفاده از تصاویر حرفه ای و هنری
معرفی محصولات روز برند های مختلف
پوشش لحظه ای اتفاقات بازار مد و…

سایت مدآنلاین در بعضی زمینه های بالا عملکرد مناسبی را داشته و در صورتی  که روند رو به رشد خود را حفظ نماید میتواند با شایستگی خود مخاطبان طرفدار مد در ایران را جذب نماید.

وب سایت مد آنلاین