حاشیه

دسته بندی: خانه

زمین ۲۸ هکتار

حدود ۲۸ هکتار به عبارت ۲۸۰،۰۰۰ متر مربع زمین دارای سند تک برگ کاربری کشاورزی با استخر ماهی گرم آبی…

زمین ۱۰۴ هکتار

حدود ۱۰۴ هکتار زمین به عبارت ۱،۰۴۰،۰۰۰ متر مربع بدون معارض دور دیوار سنگ بلوک کف پشته مساحت مسطح میباشد…

زمین ۱۸ هکتار

زمین ۱۸۰،۰۰۰ متر مربع دارای استخر ماهی گرم آبی و یک واحد مرغداری گوشتی فعال ۱۵ هزاری با امکانات تبدیل…

زمین ۶ هکتار

زمین حدود ۶ هکتار به عبارت ۶۰،۰۰۰ مترمربع دارای سند منگوله دار داخل آن یک ساختمان دو طبقه دارای آب…

زمین ۱۷۰ هکتار

زمین حدود ۱۷۰ هکتار به عبارت ۱،۷۰۰،۰۰۰ متر مربع و بدون معارض می باشد که دارای سند بنجاق است که…